SKAL GI UGANDA DIGITALKUNST
Med støtte fra UD skal kunstnere fra Bergen til Uganda med rundt 20 kraftige datamaskiner. Datakunsten skal bli afrikansk.
Bergens Tidende
Publisert: 14. des. 2003, 06:00
Oppdatert: 13. des. 2003, 20:29

I februar reiser kunstnergruppen til Kampala. Med seg i bagasjen har de 15 - 20 sterke machintosher. Målet er å skape Afrikansk computerkunst. De vil finne et svar på Brian Enos spørsmål: «How can you africanize a computer?».

- Den ugandiske kunstnerorganisasjonen stiller et rom til rådighet. De har også plukket ut etablerte afrikanske kunstnere som skal delta. I 14 intense dager skal vi arrangere en workshop som skal munne ut i en visning på det franske kultursenteret, forteller Jørgen Knudsen entusiastisk. Han er produsent for prosjektet Ultra Hot Wired Live Art (UHWLA). Arrangør og faglig ansvarlig er kunstnergruppen Motherboard, ledet av Per Platou og Amanda Steggel. Også tidligere intendant i Bergen Kunsthall, Bo Krister Wallström, som har etablert kontakten med Uganda, blir med på datakunstreisen.

Men UHWLA er bare en begynnelse. Initiativtakerne ser for seg et langvarig engasjement. Dersom det går bra og maskinene får stå i fred, håper de at kunstprosjektet blir et permanent tilbud, med Norads hjelp.

I første omgang har Utenriksdepartementet (UD) tent på ideen, og støttet prosjektet med 100.000 kroner. I vedtaket fra UD skinner entusiasmen tydelig gjennom.

Datamaskinene, som skal til Kampala, stammer fra et kunstprosjekt kunstner Per Platou hadde i Oslo. Og opplegget til Motherboard i Kampala har blitt testet tidligere. UHWLA bygger på en såkalt worklab-modell utviklet av Motherboard i forbindelse med Hot Wired Live Art på BEK i Bergen vinteren 2000. Her møttes en gruppe internasjonale kunstnere og programmerere for å utforske muligheter ved nett- og datateknologi. Et tilsvarende arrangement har også blitt avviklet i Canada.

- Er det ikke rart å reise til Afrika med all den nød og elendighet der er, for å hjelpe med digital kunst?

- Jeg ser paradokset, men afrikanerne er veldig positive. Dette er samarbeid på et helt annet nivå enn tradisjonell u-hjelp. Her er vi mye mer likeverdige. Med dette prosjektet tar vi de ugandiske kunstnerne alvorlig, sier Wallström.

Det eneste kunstnerne nå mangler er en sponsor til selve transporten av containeren med datamaskinene. Forsendelsen koster mellom 15.000 og 18.000 kroner, sier Jørgen Knudsen.

[original article here]