Motherboard: Games Set Match
Sesongavslutning på Black Box/ End of the season at Black Box
Jon-Harald Thorsås
Kulturspeilet 28.5.2004


NORSK ENGLISH
Det nærmer seg sesongavslutning for mange av Oslos teatre, og på Black Box sin store scene settes ”Games Set Match” et verdig punktum for en flott sesong. Black Box har nok en gang klart å markere seg som hovedstadens viktigste scene for frittstående kunstnere og kompanier.
Skuespiller Hauk Heyerdahl og danser Kristine Øren tar oss med på en fem kvarter lang tennismatch, et spill som inneholder mye av dagligliglivets krydder og tradisjonelle mellommenneskelige konflikter. Stykket inviterer til bruk av sansene. Scenografisk ser vi kun den ene halvdelen av tennisbanen, men lydreflekser og ekko gjør at man fra publikumsplass kan ane hva som skjer på den mørke siden av banen. Det utspilles også en tvekamp mellom kjønnene, der reglene hele tiden skifter og gjør det umulig å være seg selv hele tiden. Selv om dette er fysisk teater, må det nevnes at dialogene til tider er svake. Utøverne holder et høyt tempo, noe som gjør at fokuset på uttale og diksjon tilsidesettes. Det er noe vrient å henge med i svingene, selv for den mest observante, men Heyerdahl må trekkes frem med sitt unge talent og klarer, tross tempoet, å få frem en troverdig figur.

Finn veien til Black Box i pinsen og opplev det fysiske dramaet ”Games Set Match.” Det er opp til den enkelte å avgjøre hvem som går seirende ut av denne noe spesielle tennismatchen, eller finnes det muligens en dommer som avsier sin endelige dom ved reisens slutt? Døm selv!

The current season for many of Oslo's theatres is drawing to an end, and "Game Set Match" showing on the large stage at Black Box is a fine closing point for a good season. Black Box has once again managed to mark its place as Oslo's most important stage for independent artists and theatre groups.
Actor Hauk Heyerdahl and dancer Krisitine Øren take us on an hour and fifteen minute long tennis match, a game that contains much everyday spice and traditional conflicts in personal relationships. This work invites us to use all our senses. The stage design shows us one half of a tennis court, but sound reflections and echos enable the public to catch a glimpse of what is happening on the dark side of the court. A fight between the sexes is played out where the rules are constantly changing, making it impossible to be oneself all the time. Despite the fact that this play is described as physical theatre it is worth mentioning that the dialogue is a bit weak at times. The performers hold a high tempo that sometimes interrupts the focus on diction. It is a challenge keep up with the tempo of the piece even for the most observant, but despite the high speed of the performance Hauk Heyerdahl nevertheless shines through as a young talent and provides us with a character to believe in.

Find your way to Black Box and experience the physical drama "Game Set Match". It is up to each and everyone to decide who is the winner of this special tennis match, or is there possibly a hidden referee who deicides the outcome of the match at the journey's end? Go to Black Box and judge for yourself!URL: http://www.pluto.no/KulturSpeilet/faste/GamesSet_Match.html