this space is dedicated to the next generation[s]

2003

DEC 2003
"TECHNO SHIT"[59 mb, avi]

This 5 minute music video was made as a school project at Uranienborg School, Oslo, Norway by 4 creative 14 year olds.

Credits:
Music and editing: Simon and Andreas
Camera: Simon, Andreas and Aksel
Performed by: Simon, Andreas, Aksel and Ludvig.

2002

psgsickscrapehandburnparkflygunge

STUNTCLUB - 03.03.02
"MOTHERBOARD OFFSPRING"

[Seminar/debate]
presenting "PSG"

12.00 -15.00
Kunstnernes Hus, Oslo (N)
free entrance

 

[norsk]
PSG (Project Stupido Grande) er en gruppe 14-åringer fra Oslo som på eget initiativ og ved hjelp av enkelt videoutstyr produserer impulsive videostunts i beste Jackass-stil. Stuntene resulterer ofte i brannsår, brukne armer/bein og påfølgende sykehusbesøk. Gruppen vil presentere ca 45 min med div. videoklipp, etterfulgt av en debatt omkring både de etiske og kunstneriske aspektene ved disse aktivitetene. Vi stiller også spørsmål ved implikasjonene av TV-kanalenes ekstremproduksjoner med merkelappen "Kids: Don't try this at home".

 

[english]
PSG (ProjectStupido Grande) ia a group of 14 year old boys from Oslo who, with the help of simple video equipment, initiate and produce impulsive videostunts in best Jackass style. These stunts frequently result in injuries such as burns, broken arms and legs and consequent hospital visits. PSG will present approximately 45 min of their video productions, followed by a debate concerning the ethical and artistic aspects of these activities. We will also question the implications of TV channels' extreme productions trademarked "Kids: Don't try this at home".

 

boxboxboxboxhelmettrolley
PSG MEDIA 2002 PSG 2
20 min : streaming rm
MIDIMON [animation - pokemon parody]
4 min : streaming rm

   
PSG IN THE MEDIA 2002 »Kids: Don't try this at home«
Article for UTFLUKT magazine, no.2/ 2002
Kee Damslora in nettavisen, 15.05.02
Stjernespekket «Star Wars»-premiere