skrevet i stein. en net.art arkeologi.

 

 

 

museet for samtidskunst
the national museum for contemporary art
oslo 22.o3.03 - 25.05.03