Tilbake

 

Manifestet representerer en avgrensing av nettkunsten, ved at den etablerer en såkalt "heroisk peroiode" og skaper opplevelsen av at det finnes et "før" og et "etter" innenfor denne kunstformen. I seg selv reiser dette en debatt. Er for eksempel mail-art noe som oppstoi kjølvannet av Internett? Den som kjenner kunsthistorien, vet at slik er det ikke. Svært mye av tankegodset vi kjenner fra fluxux-bevegelsen finner vi igjen i nettkunsten.

Derfor anmodnes lesere av manifestet om å legge merke til den ironiske og distanserte holdningen forfatterne legger til grunn i sitt eget prosjekt, en holdning som også representerer en kritikk av hvordan selve kunstfeltet fungerer. For hva trenger du for å bli en god kunstner?

Forfatterne av manifestet har ingen ønsker om å definere og kategorisere, snarere ønsker de å bygge opp under oppfatningen av nettkunstens ekstremt anti-institusjonelle egenart. Likevel har de gitt seg i kast med et dokument som nettopp definerer og avgrenser det feltet som i prinsippet skal være like uavgrenset, like flyktig og foranderlig som man tenker seg at nettet selv er. At kunstnernes introduksjon til net.art er formidlet på marmortavler i Museet, er et tegn på at kurator med støtte fra kuratorgruppen tar kunstnerne på ordet..

Orginalteksten: An introduction to net.art 1994-1999
Norsk oversettelse: En introduksjon til net.art (1994-1999)