Tilbake

 

Artikler om net.art, nettkunst, webkunst etc
Alexei Shulgin: net.art - the origin. Gjentar at begrepet er en "readymade" og et resultat av feil med programvare.
Andrej Tisma: web.art`s nature
Guillermo Gómez - Penña.: THE VIRTUAL BARRIO @ THE OTHER FRONTIER(or the chicano interneta) Om mexicansk nettkunst.
Inke Arns: Notes on the aesthetics of dysfunctionality Artikkel om hvorfor mange nettkunstnere ikke vil bli teknologiske mestere.
David Ross: net.art in the age of digital reproduction Transkripsjon av forelesning. Ross var direktør ved San Fransisco Museum of Modern Art (SFMoMA).
Pit Schultz: pit stop manifesto Manifest om internettkultur, opprinnelig fra nex5minutes i Nederland.
Joachim Blank: what is netart ;-)? Blank arbeider sammen med Jerome, og laget steintavlene på utstillingen.
Tilman Baumgärtel: the materiality text: Setter net.art i et kunsthistorisk lys. Rewired.
Anne Sophie Warberg Løssing og Lone Koefoed Hansen: Nettkunstens forhold til institusjonene - sett i lys av avantgarden Oppgave ved Multimediautdannelsen ved Århus Universitet, Danmark.
Olia Liliana: lecture - net art in Europe 10.10.99: http://www.i-lab.org/a11lir.htm
Are Flagan: Sign of the netart times: http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0209/msg00084.html
Anne Lise Wullum: En brukerguide til nettkunst. Internett og World Wide Web som arena og nettverk for kunstnerisk aktivitet.
Josephine Bosma: <nettime> interview with Frederic Madre "Spam is a controversial term, and it conveys a lot of
negative aspects. That is why I chose it."

Artikler om kommersialisering av nettkunst
Benjamin Weil: Can consumer companies profit from web art experiments? Om hvilke økonomiske muligheter innhold på Internett kan gi.Weil var kurator for adaweb som ble innkjøpt av Walker Art Center.
Michael Stroud: Free speech vs. restricted trade Artikkel om salget av utstillingsplassen ved California Institute of Art.
Geert Lovink: <nettime> The Art of Being Independant Kritisk til Soros Foundation

Artikler om kuratering av nettkunst
Petra.Heck <nettime> interview Tilman Baumgärtel

Artikler om name.space
Paul Garrin: the liberation of namespace til nettime-l .

Artikler om jodi
Saul Albert: Interactivity, Image, Text, and Context within Jodi.org. også på nettime-l

Artikler om etoy.
toywar: etoy.com shot down by us court Epost fra wunderkind@etoy.com om kunstnergruppens nettsider har tapt i retten mot leketøysforretningen etoy
nobody invests to lose money � etoy Epost fra wunderkind@etoy.com om kampen mot leketøysforretningen etoy.

Andrew Leonard: search me: Artikkel om etoy- gruppens digital hijack, der etoy manipulerte søkemotorer på nettet. Leonard skriver nå for Salon.com
Richard Leiby: etoy vs.etoys: a clash of commerce and art Artikkel i The Washington Post om etoy. (Artikkelen er gratis, men du må gjennom en brukerundersøkelse).
Felix Stalder: Toywars Artikkel om etoy.com versus etoys.com i Telepolis.
Richard Zach: Sell etoys. buy etoy Artikkel i magasinet www.h2so4.net
Claire Barliant: e-toy story Artikkel på villagevoice.
Claire Barliant: This means ewar! Artikkel av på Citypages om konflikten mellom etoy.com og eToys.com
Jenny Shears: etoy agents; corporate art


Inke Arns: A Particular Site-specificity, or: Do I Have a Good Reason to Be Here?

Artikler av og om Alexei Shulgin, Olia Lialina, Vuk Cosic, Heath Bunting og Jodi

Alexei Shulgin
Alexei Shulgin: art power and commuinication Postet av Mark Tribe til nettime-l.
Alexei Shulgin: the refresh action manifesto invitasjon til prosjektet Refresh. På nettime-l
Alexei Shulgin: indexes.html or multiple identity: om de ulike hjemmesidene til Moscow WWWart Centre.
Alexei Shulgin: net.art - the origin. Gjentar at begrepet er en "readymade" og et resultat av feil med programvare.
Alexei Shulgin: Presence and identity in cyberspace Shulgin annonserer for listen eyebeam på nettime-l.

Armin Medosch: Intervju med Alexei Shulgin. Telepolis.
Rachel Baker: Intervju med Alexei Shulgin av på nettime-l. Shulgin om sitt forhold til fotografiet.

Olia Lialina
Olia Lialina: Cheap art Lialina ser tilbake på sitt eget arbeide i artikkel til nettime-l.
Olia Lialina: Kryss-intervju mellom Olia Lialina og Michael Samyn

Josephine Bosma
Josephine Bosma: Intervju med Alexei Shulgin. nettime - l om Shulgins manifet under backspace-konferansen i London
Josephine Bosma: Intervju med Vuk Cosic."I go to conferences. That´s net.art actually."
Josephine Bosma: Intervju med Heath Bunting. Telepolis. Du finner det også på nettime-l.
Josephine Bosma: Nok et intervju med Heath Bunting på nettime-l
Josephine Bosma: Intervju med Olia Lialina. nettime-l.
Josephine Bosma: Intervju med Jodi nettime-l.
Josephine Bosma: independent net.art Intervju med Alexei Shulgin og Jodi. nettime-l.
Josephine Bosma: net.art and net.artists Artikkel fra Intelligent Agent om net.art og net.kunstnere.

Josephine Berry
Josephine Berry: the unbearable connectedness of everything Artikkel om ustillingen net.condition.
Josephine Berry: Information as muse: net art and the market. På CalArts-
Josephine Berry: The business net art business Intervju med Rachel B.På CalArts.

Tilman Baumgärtel
Tilman Baumgärtel: the materiality text: Setter net.art i et kunsthistorisk lys. Rewired.
Tilman Baumgärtel: Intervju med Alexei Shulgin av for Kunstradio i Wien. Shulgin forteller om bakgrunnen for sitt arbeide på nettet.
Tilman Baumgärtel: Intervju med Vuk Cosic. Telepolis.
Tilman Baumgärtel: Intervju med Jodi. Telepolis.
Tilman Baumgärtel: Intervju med Kieko Suzuki. nettime-l.
Tilman Baumgärtel: Intervju med 0100101110101101.org Om hvorfor gruppen har kopiert nettkunsten i det ekslusive nettgalleriet Hell.com. nettime-l.
Tilman Baumgärtel: Intervju med Wolfgang Staehle om salget av nettstedet The Thing. Telepolis.
Tilman Baumgärtel: internet art haute couture Intervju med Olia Lialina. Telepolis. Om hennes nettgalleri art.teleportacia.org hvor målet var å selge nettkunst.

Lev Manovich
Lev Manovich: Behind the screen. Nettime-l.
Lev Manovich: On totalitarian interactivity "For the West, interactivity is a perfect vehicle for the ideas of democracy and equality. For the East, it is another form of manipulation, in which the artist uses advanced technology to impose his/her totalitarian will on the people."

Geert Lovink
Geert Lovink: interview with i/o/d, the makers of web stalker nettime-l.
Geert Lovink: Intervju med Harwood and Matsuko fra Mongrel nettime-l.
Geert Lovink: Intervju med Hardwood og Matsuko, medlemmer av Mongrel nettime-l.

Matthew Fuller
Matthew Fuller: Evolution and error/mongrel and censorship Intervju med Hardwood og Maharg Dla´nor, medlemmer av Mongrel. nettime-l.
Matthew Fuller: a means of mutation notes on i/o/d 4: the web stalker 1, part 1 nettime-l.
Matthew Fuller: a means of mutation notes on i/o/d 4: the web stalker 1, part 2 nettime-l.
Matthew Fuller: Intervju med mongrel
Mattew Fuller: the container Om Mervin Jarman om prosjektet hvor han laget et mobilt mediesenter i Jamaica.
Mattew Fuller og Geert Lovink: the chickens have come home to roast Skrevet for katalogen til trash art - utstillingen i Moskva.

Pit Schultz
Pit Schultz: pit stop manifesto Manifest om internettkultur, opprinnelig fra nex5minutes i Nederland.
Pit Schultz: Intervju med Paul Garrin nettime-l.
Pit Schultz: Intervju med Paul Garrin om prosjektet name.space nettime-l

Keiko Suzuki
Keiko Suzuki: "Østeuropeisk hacker sjeler nettsted ved Documenta X"
Zusuki annonserer at Vuk Cosic har stjålet nettsiden til Simon Lamuniéré, som fikk i oppdrag av Catherine David, kunstnersk leder ved Dokumenta X, å lage et nettsted som akkompagnerte den fysiske utstillingen.

Sandra Fauconnier (fokky):
Sandra Fauconnier (fokky): Intervju med michael@zuper.com nettime-l.

Sadie Plant: bitch mutant manifesto av VNS Matrix (Sadie Plant), på MEMESIS symposium.
Delanie Woodlock: vns matrix - bring your body with you om Sadie Plant.

Kuratorer/Festivalledere

Steve Dietz
Steve Dietz: Curating (on) the web Dietz er direktør for initiativ for Nye Medier ved Walker Art Center skriver en lang og betydningsfull tekst om kuratorens rolle for web,- og nettkunst.
Steve Dietz: Beyond interface: net art and art on the net1 Dietz var kurator for utstillingen Beyond interface
Steve Dietz: Beyond interface: net art and art on the net2 Dietz var kurator for utstillingen Beyond interface

Andreas Broeckman
Andreas Broeckman: remote c, tekst om net.art til nettime: "I like the term net.art, especially because of that little dot in it. net.art. what is it? it was always seasonal, temporary, ironic. it will disappear with elegance again".
Andreas Broeckman: net.art, machines, and parasites nettime-l.

Timothy Druckery
Timothy Druckery: Heath Bunting; Tired or wired Artikkel om Heath Bunting.
Timothy Druckery og Benjamin Weil: art and the corporate world-a mixed double
diskuterer prosjektet adaweb og hvordan servere som er vertskap for kunst fungerer i det tyske magasinet Telepolis.

Peter Weibel
Peter Weibel: net_condition En utstilling av net-art ved Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) i Kalsruhe, Tyskland.
Peter Weibel: Homework as hierarchy Artikkel om intstitusjonenes fall som følge av nettet.

Kathy Rae Huffman
Kathy Rae Huffman: The website of documenta x Artikkel om nettstedet til Dokumenta X - kunstner Simon Lamuniere, som ble stjålet av Vuk Cosic. I Telepolis.
Kathy Rae Huffman: Curating and conserving new media Artikkel om workshop ved Banff Centre i Canada.
Kathy Rae Huffman: Heath Bunting, net artist and poet Sammen med Margarete Jahrmann. Telepolis.


Journalister utenfra

Wired
Wired: The Walker goes for digital art Om Walker Arts kjøp av adaweb.
Wired: Digital darlings bask at webbys Ironisk reportasje fra prisutdelingen webbyawards om hvor lite kjent nettkunstnere er.
Wired: Web museum yes, but is it art? En gjennomgang av kunstinstitusjonene som har hevet seg på nettkunstbølgen.
Wired: The trouble with net.art Artikkel om vanskene med å vise net.art.

Matthew Mirapaul, New York Times spalten cyberarts@large
Matthew Mirapaul: war of the words Artikkel om hvordan epost i kunstnere og kritikeres navn blir sendt til ulike lister og institusjoner, hvor man trekker artikler de har skrevet. The New York Times. 8.januar 1998
Matthew Mirapaul: An attack on the commercialization of webart Artikkel New York Times om følgene av å selge nettkunst på ebay, som for eksempel å bli utsatt for hacker-angrep fra andre nettkunstnere.
Matthew Mirapaul: Whitney plans to include internet art in biennial Artikkel på New York Times.
Matthew Mirapaul: etoys lawsuit Is no fun for artist group Artikkel i The New York Times.

David Hudson
David Hudson: art whores - Artikkel av om Alexei Shulgins "kunstnerinne" Aiola som ikke får solgt seg over nettet likevel.
Davis Hudson: Redocumenta'd Artikkel om Vuk Cosics tyveri av nettstedet til Dokumenta X - kunstner Simon Lamuniere. I Rewired.

 

Atle Barcley: Syndicate i Krig Innlegg på Kunstnett Norges seminar om epostlister våren 2002.


Andre artikler

what about communication guerrilla? autonome a.f.r.i.k.a. - gruppe, Luther Blisset og Sonja Bruenzels oppfordrer til hacking av nettsteder og kommunikativ geriljavirksomhet.

who needs the art world? Reclaim Net Art poster manifest til nettime-l "for spammet, anonym og usynlig (effektiv) kunst, MOT gallerier, kuratorer og deres interesser."

who wants unsellable trash? Reclaim Authensity svarer ironisk med manifest "FOR maleri, opphavsrett og troverdig (original) signering av arbeider, MOT net art, plagiarister og deres uinteresser".