2 MORSOMME INNLEGG PÅ EPOSTLISTA E-KUNST, MAI 2003

Først en mail fra "Per Boym":

____________________________________________

From: "Per Bjarne Boym" <per_bjarne_boym@hotmail.com>
Date: Wed May 7, 2003 11:55:50 AM Europe/Oslo
To: e@e-kunst.no
Subject: [. e - k u n s t .] Re: Hvilken økonomi, Magnhildøen?

Nettopp dette er noen av spørsmålene jeg balet med da Per Platou og hans gjeng inntok Museet for Samtidskunst med utstillingen Skrevet i Stein:
Hva er økonomien?
Hva er salgsobjektene?

Jeg har med glede sett tilbudene komme for kjøp av den utstillte gjenstanden "The Dot in Net Dot Art", men har måttet avvise dem på bakgrunn av spørsmål om objektets ekthet.
For spørsmålet er:
Er det virkelig Dotten?
Den Dotten?
Den Virkelige, Ekte, Dotten i Net Dot Art?
Eksperter vi har kontaktet bekrefter mine bange anelser:
Per Platou og hans gjeng har bedrevet løgn og fanteri i våre lokaler.
Og ved nøyere ettersyn av alle objektene som er utstillt, kommer det frem at (hold dere fast!) INGEN av dem er ekte.

Og nå dette med denne Jonny fra Schou Terrasse.

Hele denne "scenen" er preget av manglende respekt for gjenstander og kunstverdenens objektfokusering som hele vår økonomi bygger på!

Vi er avhengige av å kunne stole på at det vi ser er ekte, at dem vi snakker med er dem vi tror de er, at ikke alt blir kopier og fantestreker.
___________________________________________________________

 

Noen timer senere kom et svar fra "Per Platou":

___________________________________________________________

From: "per platou" <per_platou@hotmail.com>
Date: Wed May 7, 2003 12:43:02 PM Europe/Oslo
To: e@e-kunst.no
Subject: [. e - k u n s t .] Re: Re: Hvilken økonomi, Magnhildøen?

Virkelig, Per Bjarne!
Det må jeg si!
Og jeg som trodde vi hadde å gjøre med en orientert museumsdirektør.

Er det mulig at du aldri forstod at Skrevet i Stein var et stort nesepek til deg og dine?
At presentasjonen av de såkalte "nettkunstnerne" bare var et skalkeskjul for min egen utstillingskåthet?

Jeg har bevist at kunsten er intet, kuratoriet alt!

Se på forskjellen til den middelmådige McCartey-utstillingen.
- Kommer rekende på en fjøl!
Kuratoren Andrea Kroksnes gjør ingen ting annet enn å legge frem verker for publikum.
Mens Skrevet i Stein er, som du selv sa det, et kunstverk i seg selv. - Mitt kunstverk.

Per Platou Solo Exhibition!
Yeah!

___________________________________________________________