Skrevet i stein. En net.art arkeologi.
- Written in Stone. A net.art archaeology

Skrevet i stein. En net.art arkeologi er et ønske om å forstå net.art, dvs. kunst laget for Internet, som "historisk" kunstretning. Gjennom representasjoner av nettkunsten i form av video, grafiske utskrifter, tekster og ikoniske objekter gir utstillingen på Museet for samtidskunst et overblikk over nettkunstens korte, men hektiske og motsetningsfylte historie. Utstillingen er ment som en peker til selve nettkunsten, som er å finne på nettet.


Utstillingens hjemmesider utgjør utstillingskatalogen. Den viser deg veien til de ulike kunstverkene på nettet. Når du skal orientere deg i katalogen vil denne vesle tegningen laget av Olia Lialina fungere som anker. Uansett hvor du befinner deg i nettstedet, vil du komme tilbake til denne oversikten dersom du klikker på tegningen.

(click on Olia's little "anchor" shown on the right to get back to this page)

Tilbake

De fem kunstnerne / Heroes and heroines of the Heroic Period

Olia Lialina
Vuk Cosic
Alexei Shulgin
Heath Bunting
Jodi

Katalogtekster / Catalogue texts

Per Platou, kurator
Norsk / English

Anne Lise Wullum, kuratorgruppen
Norsk / English
Grethe Melby, kuratorgruppen
Norsk / English
Josephine Bosma, critic
English / Norsk

Relevante lenker

Snapshots fra utstillingen (snapshots from the exhibition), or Vuk's pix here - or everything toghether here        
Verker vist på video i utstillingen (Works shown on video)        
En introduksjon til net.art 1994-1999 "manifest" av Alexei Shulgin og Natalie Bookchin (An introduction to net.art)   x   x
net.art - historien kort fortalt av Anne Lise Wullum x   x  
En historisk oversikt med lenker over net.art (historical net.art timeline)   x   x
En oversikt over viktige net.art festivaler, konferanser, epostlister og kunstinstitusjoner (a few festivals, conferences etc.) x   x  
Artikler og intervjuer du kan printe ut og kopiere. (articles and interviews to copy/paste/print)   x   x
Et vell av linker til nettkunsten. (an ocean of links to net art)        
Kuratorgruppas fem favoritter (curators 5 favourites)        
The last page on the Internet        
Omtaler & anmeldelser av utstillingen (reviews, in Norwegian and/or English)        
Credits / thank you list