Jodi:
Joan Heemskerk (f. 1968, Kaatsheuve)
Dirk Paesmans (f.1965, Brussel) http://www.jodi.org

Tilbake
Jodi er pseudonymet for Joan Heemskerk og Dirk Paesmans. Begge er fra Nederland, men bor i Barcelona.

Jodi er først og remst kjent for sine browsere - eller nettlesere. I motsetning til tradisjonelle nettlesere, som Explorer eller norskproduserte Opera, følger ikke Jodis Wrongbrowser reglene gitt av World Wide Web Consortium (W3C).

Besøker du JODIs hjemmesider blir du gjerne konfrontert med kaskader av små vinduer og kryptiske feilmeldinger. Dette fordi Jodi gjerne arbeider med kode bruker den mot konvensjoner og standarder. Resultatet er gjerne at du som bruker får følelsen av at maskinen bryter sammen. Jodi arbeider med de koder som ligger i bunnen for at nettet og programvare skal fungere, og viser hvordan det kan fungere annerledes. Jodis arbeider understreker også at kode er polymedial - den kan fremstå både som tekst, animasjoner, stillbilder og lyd. Flere av Jodis arbeider utforsker også de reelle muligheter med interaktivitet i tillegg til å kommentere generelle forhold ved Internetts utvikling.

Jodi er også blant dem som har forsøkt å kartlegge net.art. Beklageligvis fungerer ikke alle lenkene, men selve kartet gir like fullt en god oversikt over en rekke aktuelle nettsteder.

Før Jodi valgte å spesialisere seg på Internett arbeidet de sammen med video, og mottok den internasjonale prisen for videokunst i Baden-Baden for CD-ROM'en OSS.

Utvalgte lenker til Jodis arbeider
Jodis kart over net.art
Jodi.org hos Adaweb, The Walker Art Center.
Jodis egen hjemmeside. http://www.jodi.org

Søk selv: jodi

Artikler om net.art