Browse gjennom kunstverk

Tilbake

På utstillingen vises flere nettkunstverk "ferdigbrowset" på video. Her følger en liste over alle verkene som er filmet, slik at du selv kan besøke verkene på nett.

In the exhibition several net.art works are shown "readybrowsed", projected on the wall. Below is a list of all the recorded works, so you can visit them yourself online.

I gangen utenfor videorommet (på TV-monitor):
(In the corridor outside the videoroom, shown on a TV monitor:)

Deep ASCII
Vuk Cosic
http://www.ljudmila.org/~vuk/ascii/
http://www1.zkm.de/~wvdc/ascii/java/


Verker vist i videorommet
(works shown in the video room):

NEW: All the files below are now available for download in .avi format. Look for the corresponding number! The folder is called readybrowsed

1. The official History of Net.art Vol 5 - compressed history of film
Vuk Cosic
http://www.ljudmila.org/~vuk/pixel/


2. Agatha Appears
Olia Lialina
http://www.c3.hu/collection/agatha/


3. asdfg/text/404
jodi
http://asdfg.jodi.org
http://text.jodi.org
http://404.jodi.org


4. skin on skin
Entropy8Zuper
http://entropy8zuper.org/skinonskinonskin/


5. Kiss
Entropy8Zuper
http://kiss.entropy8zuper.org/


6. dot2dot
Irational.org
http://www.irational.org/tm/dot2dot/


7. Mouchette
http://www.mouchette.org


8. Wrongbrowser co.jp
jodi
http://www.wrongbrowser.com


9. Digital Landfill
Potatoland
http://www.potatoland.org/landfill/


10. Heaven and Hell
Michael Zamyn + Olia Lialina
http://www.zuper.com/hh/


11. Form Art
Alexei Shulgin
http://www.c3.hu/collection/form/


12. this_morning
Alexei Shulgin
http://www.easylife.org/this_morning


13. Mira
Vuk Cosic
http://www.ljudmila.org/~vuk/mira/


14. Guernica
Entropy8Zuper
http://entropy8zuper.org/guernica/


15. My boyfriend came back from the war
Olia Lialina
http://www.teleportacia.org/war/war.html
http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/


16. OSS
jodi
http://oss.jodi.org


17. m9ndfukc / propaganda
NN
http://www.m9ndfukc.com/
http://www.m9ndfukc.com/propaganda


18. TM Clubcard
Irational.org
http://www.irational.org/tm/clubcard/


19. Wrongbrowser kr.org
jodi
http://www.wrongbrowser.com


20. If you want me to clean your screen
Olia Lialina
http://entropy8zuper.org/possession/olialia/olialia.htm


21. ARTIST'S STATEMENT N0. 45,730,944: PERFECT ARTISTIC WEBSITE
Y H Chang
http://www.yhchang.com/PERFECT_ARTISTIC_WEB_SITE.html


22. Wrongbrowser .org
jodi
http://www.wrongbrowser.com


23. The official History of Net.art Vol 1 - History of art for airports
Vuk Cosic
http://www.ljudmila.org/~vuk/history/


24. jodiblink / metablink
Vuk Cosic
http://www.ljudmila.org/~vuk/jodiblink/
http://www.ljudmila.org/~vuk/metablink/metablin.htm


25. Hybrids
0100101110101101
http://www.0100101110101101.org/home/hybrids


26. Wrongbrowser .nl
jodi
http://www.wrongbrowser.com


27. Second To Last page on the Internet
Attrition
http://www.attrition.org/attrition/stl.html